Squashová liga Prostějovského Večerníku
Skip Navigation Links

Poslední výsledky

7.5.2018
Nela Reková - Viktor Vlč
11:0 11:0 11:0 scr.
7.5.2018
Jan Vrána - Libor Špalt
11:0 11:0 11:0 scr.
7.5.2018
Jiří Fiala - Jan Páleník
11:0 11:0 11:0 scr.
7.5.2018
Jakub Kvapil - Libor Špalt
11:0 11:0 11:0 scr.
7.5.2018
Jakub Kvapil - Jan Vrána
11:0 11:0 11:0 scr.
7.5.2018
Martina Rekova - Viktor Vlč
11:0 11:0 11:0 scr.
7.5.2018
Martina Rekova - Nela Reková
0:11 0:11 0:11 scr.
7.5.2018
Pavel Rek - Jan Páleník
11:0 11:0 11:0 scr.
7.5.2018
Pavel Rek - Jiří Fiala
11:0 11:0 11:0 scr.
7.5.2018
Pavel Moučka - Libor Špalt
11:0 11:0 11:0 scr.

Pravidla

GALVA SQUASHOVÁ LIGA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU - pravidla

 

A) GALVA SQUASHOVÁ LIGA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU je amatérská squashová soutěž, která probíhá v průběhu sezóny vždy od 1. září do 30. června. Soutěže se mohou účastnit hráči, kteří nebyli v posledních deseti letech registrováni u Českého squashového svazu jako hráči. Startovné činí 250,- Kč / osoba, a je třeba ho uhradit pořadateli nejpozději před prvním soutěžním utkání na recepci Sportcentra. Pro účastníky ligy je stanovena snížená sazba za dvorce. Ve všední den 180,- Kč / hod a o víkendu 140,- Kč / hod. Příplatek za osoby na dvorci zůstává nezměněn. Dále mají účastníci ligy zvýhodněn také vstup do sauny za 120,- Kč / osoba po celý den bez spouštěcího poplatku (minimálně pro 2 osoby, rezervace 1 hod předem). Tímto Vás prosím požádám vždy o nahlášení na recepci, že se jedná o účastníka ligy.

 

B) Hráči budou rozděleni do skupin po čtyřech (ideálně). Rozdělení hráčů do skupin pro první kolo soutěže bude vycházet z losování. Noví účastníci soutěže budou začleněni do skupin na základě subjektivního rozhodnutí pořadatele. V rámci jednoho kola odehraje každý s každým ve skupině jedno utkání.

 

C) Pro každé kolo je jeden hráč určen jako „domácí“. Ten je povinen nabídnout „hostujícímu“ hráči termín pro odehrání utkání v prvních pěti dnech časového rozmezí, které je určeno pro příslušné kolo. Časové rozmezí pro jedno kolo soutěže je zpravidla 30 dní. Pokud „hostující“ hráč nepřijme nabízený termín, „domácí“ hráč je povinen nabídnout další dva náhradní termíny. Pokud tímto řádným způsobem „domácí“ hráč nevyzve „hostujícího“ hráče, je zápas kontumován ve prospěch „hostujícího“ hráče. V případě, že „hostující“ hráč nepřijme žádný ze tří nabízených termínů, je povinen nabídnout alternativní termín, na kterém se shodne s hráčem „domácím“. Pokud tak neučiní, je zápas kontumován ve prospěch „domácího“ hráče. Velmi prosíme o maximální vstřícnost protihráčů při domlouvání zápasů! Domácí hráč je ten, na kterého ukazuje šipka v tabulce. Poslední hráč ve skupině je vždy ve všech zápasech domácí, první hráč je vždy host.

 

D) Výsledek zápasu je povinen zapsat „domácí“ hráč do tabulky na http://htcsquash.gotenis.cz/Default.aspx, a to nejpozději do 24h posledního dne vymezeného termínu pro příslušné hrací kolo (nejlépe však ihned po odehrání zápasu). Pokud tak neučiní, bude zápas kontumován ve prospěch „hostujícího“ hráče.

 

E) Každý zápas musí být odehrán v termínu určeném pro příslušné hrací kolo. Nedostaví-li se některý z hráčů k dojednanému zápasu bez předchozí omluvy, je výsledek kontumován v jeho neprospěch. Neodehrají-li hráči zápas v řádném termínu a neohlásí-li výsledek zápasu v řádném termínu, bude výsledek zápasu kontumován podle výše uvedených pravidel. Neodehraje-li hráč ve dvou kolech po sobě po dvou zápasech (nebo více), bude ze soutěže vyřazen.

 

F) „Domácí“ hráč je povinen zajistit na zápas nové míče a rezervovat squashový kurt (doporučuje se alespoň na 60 minut, aby nedocházelo k tomu, že utkání nebude moci být řádně dohráno). Výlohy za pronájem tenisového kurtu k utkání v rámci "Squashové ligy Prostějovského Večerníku" hradí „domácí“ i „hostující“ hráči rovným dílem, resp. každý platí půl kurtu.

 

G) Každý zápas se hraje na tři vítězné sady (dle pravidel ČASQ, v plném znění ke stažení zde: https://czechsquash.cz/ke-stazeni/pravidla), každá do 11 bodů (bez ztrát). Hráč, který jako první získá 11 bodů vyhrává hru, s výjimkou situace, kdy je stav 10:10. V takovém případě hra pokračuje dále, dokud jeden z hráčů nezíská vedení o 2 body. Hraje se s míčkem, na kterém se shodnou oba hráči. Pokud se nedohodnou, hraje se s míčkem se dvěma žlutými tečkami. Bodování za zápasy:

 

Bodování za zápasy (S znamená skreč):

01)   3:0 10 bodů

02)   3:1 9 bodů

03)   3:2 8 bodů

04)   3:S 10 bodů

05)   3:4 3 bodyno

06)   2:3 2 body

07)   1:3 1 bod

08)   0:3 0 bodů

 

H) Po odehrání všech zápasů ve skupině je stanoveno pořadí hráčů ve skupině podle výsledků. První ze skupiny postupuje do nejbližší vyšší skupiny, poslední ze skupiny sestupuje o jednu skupinu níže. O pořadí ve skupině rozhoduje: 1) počet vyhraných zápasů, 2) vzájemný zápas, 3) poměr vyhraných ku prohraným setům v  minitabulce hráčů se stejným počtem vyhraných zápasů 4) poměr vyhraných ku prohraným setům v kompletní tabulce.

 

I) Za vyhrané zápasy získávají hráči body. Hráč, který po odehrání všech kol získá nejvíce bodů, se stává vítězem celého ročníku "Galva Squashové ligy Prostějovského Večerníku".

 

J) Soutěž se hraje výhradně na squashových dvorcích Sportcentra Hotelu Tennis Club Prostějov.

 

K) Ceny obdrží hráči, kteří se umístí v soutěži na 1.-3. místě.

 

L) Hráči se účastní soutěže na vlastní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdravotní stav soutěžících. Hráčům se doporučuje hrát v ochranných brýlích.

 

M) Nastane-li v soutěži jakákoli sporná situace, již tyto pravidla nepostihují, rozhodnutí sporu náleží výhradně zástupci pořadateli soutěže, který se zavazuje posuzovat situace a rozhodovat v duchu fair play a v zájmu hladkého průběhu soutěže.

 

N) Prioritou soutěže je vzájemná dohoda, férový zápas a dobrý pocit ze sportu.

 

 

Ondřej Perůtka

Ředitel soutěže